Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: listopad, 2012

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi kryterium socjalnego, oświadczamy:

KRYTERIA SOCJALNE KTÓRE OBOWIĄZUJĄ (WIDEŁKI), JEST TO DECYZJA

DYREKTORA A NIE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OPZZ „KONFEDERACJA PRACY”

w GEDIA POLAND Sp. z o.o. BĄDŹ OZZ „ALTERNATYWA”.

W dniu dzisiejszym wystosowaliśmy apel do Dyrektora, który brzmi:

Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o. zwraca uwagę na sprzeczności dotyczące polityki firmy jakie występują na wydziale W-2.
W oświadczeniu przekazanym pracownikom Naszej firmy czytamy między innymi: „Polityka jakości stanowi strategiczną podstawę osiągania celów jakościowych ….. . Kompetencje naszych pracowników decydują o tym, czy potrafimy sprostać wysokim wymaganiom jakościowym. Analizujemy umiejętności niezbędne do wykonania każdego zadania w naszym zespole i dokonując świadomego doboru pracowników oraz zapewniając szerokie perspektywy rozwoju personalnego zawsze dbamy o właściwy poziom kompetencji we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Pracownicy mają możliwość doskonalenia merytorycznego i osobistego otrzymując odpowiednie wparcie. Warunki i środki pracy są zawsze w stanie umożliwiającym naszym pracownikom osiąganie wysokich rezultatów, a w zakresie ergonomii odpowiadają międzynarodowym standardom. ZADOWOLENIE PRACOWNIKÓW JEST JEDNYM ZE WSKAŹNIKÓW OBJĘTYCH MONITORINGIEM„.

Te wzniosłe hasła nijak się nie mają do rzeczywistości, jaką mamy na wydziale W-2.
Nie do przyjęcia jest fakt, że pracownicy około produkcyjni, którzy w równej mierze
z operatorami, odpowiadają za wysoką jakość naszej produkcji są nierówno traktowani finansowo. Niedopuszczalny jest fakt, że operatorzy maszyn maja premię OEE na poziomie 3,40 – 3,50 zł do godziny, a kontrolerzy jakości i liderzy na najlepszym obszarze w Naszej firmie (dostali od Dyrektora za to premię) działu Spawalnia otrzymują premię w wysokości 1,05 zł do godziny. Kontrolerzy i liderzy na pozostałych pododdziałach w podobny sposób są „nagradzani”, (Roboty 1,90 zł, Montaż 1,93 zł).
W jednej z rozmów z kierownikiem W-2 usłyszałem, że kontrolerzy jakości to elita naszych pracowników. To dlaczego naszą elitę tak „nagradzamy” ?

Apelujemy aby Pan się temu przyjrzał, i rozwiązał tą niewątpliwie absurdalną sytuację.”

Wczoraj popołudniu spotkaliśmy się z Dyrektorem, aby omówić kilka tematów dotyczących Naszej firmy.

Niewątpliwie tematem który ostatnio wszystkich nurtował, była propozycja zastąpienia ZFŚS, świadczeniem urlopowym.
Dyrektor oświadczył, że była to tylko propozycja.
I skoro nasze stanowisko oraz stanowisko OZZ „Alternatywa”
jest przeciwne tej propozycji, to zasady ZFŚS pozostaną niezmienione.

Następnie usłyszeliśmy zapewnienie, że do kwietnia 2013 r, zamontowana będzie klimatyzacja w szatniach pracowniczych.

Dyrektor zapewnił nas, że przekaże kierownikom aby ich podwładni stosowali się do § 8 pkt. 8 c Regulaminu Wynagradzania  który mówi, że pracownikowi któremu nie przyznano 100% premii, należy przedstawić uzasadnienie na piśmie.