Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: październik, 2012

Odnosząc się do pisma Dyrektora z dnia 29.10.2012 r. , Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o. informuje, że proponowane przez Dyrektora zlikwidowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wprowadzenie w to miejsce świadczenia urlopowego spowoduje likwidację następujących świadczeń:
– zapomogi losowe
– dofinansowanie do wypoczynku i kolonii
– pożyczki mieszkaniowe
– świadczenia Wielkanocne
– świadczenie tzw. „karpiowe”
– świadczenie na „Mikołajki”  dla dzieci
– świadczenie na Dzień Kobiet
– sala zabaw
– siłownie i fitness
– teatr i kino
– sale sportowe
– karnety na żużel i basen
– imprezy sportowe typu Dart , bilard itp.
 
W zamian za to Dyrektor proponuje kwotę 897,02 zł. netto – raz w roku.
 
CZY WARTO ???

 

Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o. informuje :

Wszyscy członkowie Naszego Związku którzy zalegają ze składkami członkowskimi i otrzymali od nas pisemne powiadomienie, a w wyznaczonym terminie nie uregulowali zaległości, bądź też nie powiadomili nas o przedłużeniu terminu spłaty zadłużenia zostali skreśleni , lub będą skreśleni w najbliższym czasie z listy członków naszej organizacji.

Dnia 26 września 2012 r. zebrała się komisja BHP.

Po przeprowadzeniu kontroli zakładu, komisja wnioskuje między innymi o :

– na wydziale W 1 –  wywiesić czytelne informacje przy wejściach na pomosty o dopuszczalnym ich obciążeniu,

– na wydziale W 2 – dokonać pomiarów NDS ( pomiar i ocena stężeń chemicznych ) na stanowiskach pracy,

–  na wydziale W4 – stanowisko spawalnicze wyposażyć w parawan ochronny,

 – egzekwować od firm dokonujących przeglądy urządzeń oczyszczających powietrze (Filtermax) prawidłowego protokołu przeglądu z którego jednoznacznie będzie wynikać, kiedy dokonano przeglądu, jakie elementy zostały wymienione itp.

Termin kolejnego posiedzenia komisji BHP – grudzień 2012 r.

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących bezpieczeństwa pracy w naszym zakładzie pracy.