Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: lipiec, 2012

Po ponad czterogodzinnym spotkaniu w dniu 13.07.2012 r.  i to na dodatek w piątek podpisaliśmy porozumienie w sprawie regulacji płac pracowników Gedia Poland Sp. z o.o.

W myśl tego POROZUMIENIA pracownicy zatrudnieni w naszej firmie na dzień 01.07.2012

 

– DO 6 MIESIĘCY – BEZ REGULACJI

– OD 6 DO 12 MIESIĘCY OTRZYMAJĄ 40 zł. brutto

– POWYŻEJ 12 MIESIĘCY OTRZYMAJĄ 4,3 % WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO + 100 zł. brutto

 

REGULACJA OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.07.2012 r.

 

Jesteśmy po kolejnym, trwającym prawie 2,5 godziny, spotkaniu z Kierownictwem

naszej firmy.

Spotkanie przebiegało w atmosferze wzajemnego zrozumienia, aczkolwiek nasze wizje

dotyczące regulacji są nadal odległe.

Wraz z OZZ „Alternatywa” proponujemy, zwiększyć fundusz wynagrodzenia

o 6 % i w równej mierze podzielić go na wszystkich członków załogi,

co w przeliczeniu da nam minimum  200 zł. na pracownika.

Dyrektor proponuje :

– osoby zatrudnione do 6 miesięcy – brak regulacji

– osoby zatrudnione od 6 do 9 miesięcy – 1,5 % nie mniej niż 40 zł.

– osoby zatrudnione od 9 do 12 miesięcy – 2,5 % nie mniej niż 50 zł.

– osoby zatrudnione powyżej 12 miesięcy – 4,5 % nie mniej niż 125 zł.

 

Umówiliśmy się, na kolejne spotkanie na piątek 13.07.2012 r. na godz. 16.00.

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.07.2012 wysłane przez pana Remigiusza Dolatę
w imieniu Dyrektora Ryszarda Gongora pragnę wyjaśnić, że zaistniałe nieporozumienie opisane w/w piśnie zaistniało z powodu stosowanej przez Dyrektora „strategii” w myśl, której spotyka się On z zarządem związków zawodowych pojedynczo co ułatwia manipulowanie informacją.

W dniu 05.07.2012 odbyło się spotkanie Dyrektora z OZZ „Alternatywa”, której przedstawicielem jestem i na tym spotkaniu uzyskałam informacje o tym iż stanowisko Firmy jest nadal niezmienne czyli:

  • osoby zatrudnione do 6 miesięcy – bez regulacji
  • osoby zatrudnione od 6 do 9 miesięcy – 1,5 % stawki zasadniczej
  • osoby zatrudnione od 9 do 12 miesięcy – 2,5 % stawki zasadniczej
  • osoby zatrudnione powyżej 12 miesięcy – 3,5 % stawki zasadniczej + 1,5 % dla najlepszych pracowników.
  • Dodatkowo 4 % OEE, czyli max. 3,65 zł\h.

Jest to propozycja którą usłyszeliśmy na pierwszym spotkaniu w dniu 23.05.2012 r. , a co za tym idzie nie ma żadnej nowej propozycji regulacji płac w naszym zakładzie i taka informacje przekazałam panu Dariuszowi Konrad przedstawicielowi OPZZ „Konfederacja Pracy”.

W związku z brakiem nowej propozycji odnośnie regulacji płac Pan Konrad uznał iż spotkanie z Dyrektorem jest niezasadne.

Pismo to ma na celu przedstawienie i możliwość oceny Wam-pracownikom naszej firmy postępowanie zarządu Gedia Poland Sp. z o.o. wobec działających na terenie firmy organizacji związkowych, podając za przykład przedstawiane każdorazowo i dla każdej organizacji innych propozycji regulacji płac.

 

Julianna Zimna

Po spotkaniu załogi z Dyrektorem otrzymaliśmy bardzo dużo pytań, dlatego postanowiliśmy po części odnieść się do tego co przedstawił Dyrektor.

Dyrektor informuje, że od początku maja negocjuje z ZZ temat regulacji płac.A to na nasz pisemny wniosek z dnia 08.05.2012 r. Dyrektor wyznaczył termin pierwszego spotkania na 23.05.2012 r. Wydaje nam się, że 23 dzień miesiąca nie jest jego początkiem. Ale może jest inaczej.

Dlaczego Dyrektor informuje pracowników o tym,  że co roku cena sprzedaży każdej części spada o 3 %, ale zapomina dodać, że cena spada przez pierwsze 3 lata. Pytamy się, ile % projektów produkowanych w naszym zakładzie ma 3 lata lub są młodsze?

Dlaczego przekazał informację o odstąpieniu umowy z PSA, a nie dodał ile nowych projektów wejdzie do końca roku?

Dlaczego informuje że rząd podniósł składkę rentową o 2 % , a nie wspomina że w 2008  rząd tą składkę obniżył? Nie przypominamy sobie, żebyśmy wtedy dostali te  2 %.

Dlaczego słyszymy od Dyrektora, że jest nas o ok. 50 osób za dużo, a brak jest informacji ilu pracowników z firmy zewnętrznej pracuje na terenie naszego zakładu?

Dlaczego namawia się nas do jedzenia małą łyżeczką, a kierownictwo naszego zakładu ładuje szuflą do węgla. Pytamy się, jaki jest miesięczny koszt utrzymania samochodów służbowych? W takiej firmie jak nasza, oczywiście muszą być samochody służbowe, tylko dlaczego połowa z nich ma  zamontowane foteliki dziecięce? Do czego potrzebne są najnowsze aparaty telefoniczne? Do robienia zdjęć na wakacjach?

No i na koniec, dlaczego Dyrektor nie poinformował o ile % wzrósł zysk w 2011 r. w stosunku do 2010 r.

 

Z informacji jakie przekazali nam przedstawiciele OZZ „Alternatywa”,
którzy odbyli spotkanie z Dyrektorem w dniu wczorajszym wynika, 
że Dyrektor mimo naszych nadziei nie ma nowych rozwiązań dotyczących regulacji płac.
W związku z tym, uznaliśmy kolejne spotkanie za stratę czasu
i odwołaliśmy dzisiejsze spotkanie zaplanowane na godzinę 16.00.
 
Nie podoba nam się również sposób prowadzenia negocjacji przez Dyrektora.
A mianowicie oddzielne spotkania z przedstawicielami różnych związków zawodowych działających na terenie naszego zakładu pracy.
 
Jeżeli Pan Dyrektor będzie miał nowe propozycje dotyczące regulacji płacowych,
gotowi jesteśmy rozpocząć negocjacje na nowo.