Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: czerwiec, 2012

Jesteśmy po kolejnym spotkaniu, na którym omawialiśmy z Dyrektorem wysokość regulacji płacowych.

W związku z tym, że jak stwierdził Dyrektor, jest to ostateczna propozycja postanowiliśmy poinformować pracowników o jej treści.

Dyrektor zaproponował regulację pracownikom pracującym w naszej firmie :

– poniżej 6 miesięcy 0%

– między 6 a 9 miesięcy 1,5 % pensji zasadniczej

– między 9 a 12 miesięcy 2,5 % pensji zasadniczej

– pow. 12 miesięcy 4 % pensji zasadniczej,  oraz 40 % załogi („najlepsi” pracownicy według bezpośrednich przełożonych) mogą liczyć dodatkowo na całe 1,5 %.

Dodatkowo 4% premii OEE\PPP\LLE czyli 15 gr. do godziny(max 3,65 zł).

 

Nasza organizacja nie zgadza się na takie rozwiązanie.

 

Na piątek 22.06.2012 r. na godz. 16.00,

Dyrektor zaproponował termin kolejnego spotkania. na którym omawiać będziemy

wysokość regulacji płacowych.

 

Pomimo deklaracji, Dyrektor nie przedstawił nam nowej propozycji regulacji płac.

Tak jak wcześniej informowaliśmy, obecna propozycja jest nie do przyjęcia.

OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o. nie podpisze ugody

dotyczącej roszczeń płacowych, jeżeli warunki regulacji się nie zmienią.

 

Często słyszymy od Dyrektora, o odpowiedzialności.

Widać łatwiej jest dawać rady, niż je stosować.

Po raz kolejny spotkaliśmy się z kierownictwem naszego zakładu pracy, aby omówić wysokość regulacji płac.

Spotkanie miało bardzo emocjonalny charakter, aczkolwiek zachowane zostały zasady kulturalnego dialogu.

Proponowana przez Dyrektora regulacja płac, nadal zbyt mocno odbiega od naszych oczekiwań.

Dyrektor zobowiązał się, że jutro bądź pojutrze przedstawi kolejną propozycję. Zaproponował także, aby kolejne spotkania odbyły się z każdą organizacją związkową osobno.

 

O terminie naszego spotkania będziemy informować.

 
 Im mniej będzie żywych emerytów, tym więcej będzie żywej gotówki.
Do takiego wniosku prawdopodobnie doszły elity rządzące
 
W trakcie kampanii wyborczej premier, ani żaden z ówczesnych
członków rządu i rządzącej koalicji nawet się nie zająkneli
o możliwości podwyższenia wieku emerytalnego.
Oczywiście, każdy z nich „pochylał” się z troską nad przyszłymi
emeryturami pracujących Polaków.
Teraz bez skrupułów podnosi wiek emerytalny do 67-ego roku życia
twierdząc że za kilkadziesiąt lat może zabraknąć rąk do pracy.
To bzdura, obecnie ponad 10 proc. Polaków w wieku produkcyjnym
nie ma pracy, to ponad dwa miliony etatów.