Zarząd Organizacji Zakładowej nr 04-023 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do wszystkich pracowników naszego przedsiębiorstwa, aby za pomocą naszej strony internetowej (zakładka kontakt), naszego e-maila (opzzkpgedia@wp.pl) lub też telefonu do przewodniczącego Dariusza Konrad (667 791 129) poinformować nas o problemach, z jakimi borykają się nasi pracownicy na poszczególnych działach naszego zakładu pracy.

Mamy na myśli: warunki pracy, szeroko rozumiane BHP na stanowisku pracy, współpraca z bezpośrednim przełożonym
i kolegami na dziale itp.

Prosimy również o informację, na jakie tematy
w najbliższych tygodniach powinniśmy podjąć rozmowy
z zarządem naszej spółki.

Odnosząc się do pisma Zarządu Gedia Poland w sprawie włączenia części premii OEE i całej premii motywacyjnej do stawki zasadniczej, postanowiliśmy wnieść parę sprostowań.

Zarząd Gedia Poland w w.w piśmie „zapomniał” dodać, że w propozycji zmian dotyczących premii widniał zapis który mówił o obniżeniu dodatków za pracę w czterobrygadówce oraz przesuniętym tygodniu wtorek-sobota.

Jak większość z nas pamięta zarząd naszej organizacji już cztery lata temu wnioskował o włączenie premii motywacyjnej do stawki zasadniczej. Zetknęliśmy się wówczas z kategoryczną odmową ze strony zarządu Gedia Poland. Co się zmieniło przez te cztery lata? A no to, że jak powszechnie wiadomo, rząd na wniosek central związkowych pracuje nad ustawą, która wprowadzi minimalną stawkę za godzinę pracy dla umów o pracę.

Mówi się, że stawka ta ma wynosić minimum 12 zl za godzinę pracy. Tak więc, każdy pracownik który będzie zatrudniony w Gedia Poland Sp. z o.o. wynagrodzenie zasadnicze będzie musiał mieć w wysokosci 2016 zł.

Czyli zarząd naszej firmy chcąc „polepszyć” bezpieczeństwo płac pracowników produkcji, zabezpiecza się przed koniecznością podniesienia większości stawek zasadniczych.

Kolejna sprawa, to fakt o którym Zarząd Gedia Poland „zapomniał” poinformować w swoim piśmie, że w zamian za zgodę na w.w zmiany, zażądaliśmy wpisu do Regulaminu Pracy Gedia Poland, który mówiłby, że w naszej firmie nie będą planowane prace w dni świąteczne dla wszystkich pracowników naszej firmy.

Na takie rozwiązanie Zarząd Gedia Poland się nie zgodził.

Jeśli Zarząd Gedia Poland ma nadzieję, że w najbliższych miesiącach znajdziemy rozwiązanie w sprawie premii, proponujemy, żeby zacząć od rzetelnych informacji do załogi, nie „zapominając” o istotnych punktach swoich propozycji zmian.

Dzisiejsze spotkanie zapoczątkowało proces, który ma na celu zmianę systemu premiowania w naszej firmie.
W założeniu nowy system premiowania powinien zacząć funkcjonować od nowego roku.

Dzisiaj o 16.30 rozpocznie się spotkanie dotyczące zmian systemu premiowania w naszej spółce.

Po naszej interwencji zarząd Gedia Poland Sp. z o.o. podjął decyzje, że na dziale Spawalnia-Roboty premia OEE za czerwiec wynosić będzie 2,80.

Kwota ta pomniejszona będzie o ilość reklamacji w czerwcu.

Zarząd Gedia Poland Sp. z o.o. zaproponował, żeby w przyszłym tygodniu rozpocząć negocjacje, które mają zrewolucjonizować system premiowania w naszej firmie.