OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 603 289 676
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Zarząd Naszej organizacji podjął decyzję, że weźmiemy udział w jutrzejszym spotkaniu.
Jednakże warunkiem naszego uczestnictwa jest odpowiedź Dyrektora na nasze wczorajsze pismo.
W piśmie tym, wzywamy Dyrektora, do przedstawienie nam w formie pisemnej swojej propozycji dotyczącej podwyżki płac dla pracowników Gedia Poland Sp. z o.o. .

W odpowiedzi na nasze pismo dotyczące podwyżek płac pracowników Gedia
Poland Sp. z o.o., zarząd Naszej Spółki dalej podtrzymał  swoje zaproszenie na spotkanie w dniu 21.11.2014 r. z udziałem zewnętrznego mediatora. Jednak na zadane w dniu wczorajszym pytanie, dotyczące imienia i nazwiska tego zewnętrznego, doświadczonego, gorzowskiego mediatora, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Prawo mówi jasno: „Mediatora ustalają wspólnie strony sporu. Mediatorem może być osoba z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy”.
Nie możemy zaakceptować kogoś, kogo nie znamy nawet z nazwiska.

Dlatego wydaję się mało prawdopodobne, abyśmy w tym spotkaniu uczestniczyli.

W piątek wystosowaliśmy pismo do Dyrektor z żądaniem podniesienia pensji zasadniczej pracownikom Naszej Spółki. W piśmie tym żądamy, aby każdy pracownik Gedia
Poland Sp. z o.o. zatrudniony przed 01.01.2014 r. otrzymał:

  1. Od 1 listopada 2014 r. podniesienie stawki zasadniczej o 0,9 % (inflacja za 2013 r.) plus dodatkowo 130 zł. brutto,
  2. Wypłacić premię specjalną po 300 zł. brutto z wynagrodzeniem za miesiąc listopad 2014 r.
    z tytułu osiągnięcia przez Spółkę bardzo dobrego wyniku finansowego w roku 2013 (rekompensata za miesiące wrzesień i październik).

Poinformowaliśmy, że nieuwzględnienie naszych żądań traktować będziemy,
jako wszczęcie sporu zbiorowego.

Wykazując dobrą wolę i przejawiając dbałość o prawa i interesy pracowników, jak również Naszego Zakładu Pracy, oczekujemy na spełnienie naszych żądań do dnia
25 listopada 2014 r.
Zastrzegliśmy również sobie prawo do przeprowadzenia akcji strajkowej.

Z przykrością informujemy, że mimo deklaracji Dyrektora i naszej gotowości, Dyrektor nie zorganizował spotkania z członkiem zarządu grupy Gedia panem Helmutem Hinkel.
W zamian Dyrektor zaproponował spotkanie w dniu 21.11.2014 r. z udziałem zewnętrznego mediatora.

Zarząd Naszej organizacji do końca tygodnia podejmie decyzję,  w jaki sposób prowadzić dalsze negocjacje dotyczące podwyżki płac pracowników Naszej Spółki.

Najpóźniej w poniedziałek zamieścimy na naszej stronie internetowej , decyzję zarządu Naszej organizacji.

Przyjęliśmy zasadę nie komentowania informacji dotyczących rozmów płacowych przekazywanych pracownikom przez zarząd .
Jednakże w sytuacji ciągłego nie rzetelnego informowania pracowników Naszej Spółki postanowiliśmy zrobić wyjątek od zasady.
Kłamstwo powtarzane po wielokroć, nigdy nie będzie prawdą.
A tak uczynić chce zarząd informując pracowników, że „Wbrew ubiegłorocznym ustaleniom……”.
Zadaliśmy to pytanie Dyrektorowi i powtarzamy je teraz. Skoro coś było ustalone, dlaczego z dniem 1 września 2014 r. Dyrektor nie wprowadził „ustaleń” w życie?
I po drugie, dlaczego do dnia dzisiejszego Dyrektor z nami negocjuje, skoro już to dawno ustaliliśmy?

Kolejna sprawa to propozycja związków zawodowych „wszystkim po równo”.
Nasze propozycje zamieściliśmy w zeszłym tygodniu na naszej stronie.
I według jednej z nich pracownik ze stawką zasadniczą 2000 zł. otrzymałby 148 zł. podwyżki, natomiast pracownik ze stawką 4000 zł. dostałby 166 zł podwyżki.
Na dzień dzisiejszy póki co matematyka mówi, że  166 jest więcej niż 148.
Powyższy przykład dedykowany jest tym, którzy twierdzą, że związki zawodowe proponują „wszystkim po równo”.