Dzisiaj na spotkaniu zarząd Gedia Poland Sp. z o.o. przedstawił nową propozycję podniesienia płac naszych pracowników.

Propozycja wygląda tak:

 1. Podniesienie stawki zasadniczej dla wszystkich pracowników
  (z wyjątkiem pracowników na umowach próbnych) o 2%, nie mniej jednak niż 100 zł

 2. Premia za dyspozycyjność – 200 zł miesięcznie – bez premii kwartalnej i półrocznej

 3. Premia stażowa – w kwocie 1100 zł wypłacanej w grudniu każdego roku dla pracowników, którzy przepracowali w naszej firmie 12 miesięcy (wyjątkiem miałby być ten rok, w którym kwota ta wyniosłaby 600 zł dla pracowników, którzy przepracują w naszej firmie 8 miesięcy).
  Dyrektor skłonny jest wpisać premię do Regulaminu Wynagradzania.

Kolejne spotkanie wstępnie zaplanowane jest na środę 1 czerwca 2016
na godzinę 16.00.

Na tymże spotkaniu zarząd naszej organizacji ustosunkuje się do
ww. propozycji.

Dziś o 15.30 odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące podwyżek płac.

Na ostatnim spotkaniu otrzymaliśmy propozycję od zarządu naszej firmy.
W odpowiedzi dziś na spotkaniu, zarząd naszej organizacji przedstawił propozycję dwóch wariantów podwyżek naszych wynagrodzeń.

I W A R I A N T

 1. Podniesienie stawki zasadniczej o 150 zł

 2. Premia za dyspozycyjność 200 zł miesięcznie

 3. Premia Lojalnościowa – co 5 lat podniesienie stawki zasadniczej o 5% – program wprowadzony od 1 lutego 2017 dla spełniających kryteria (przykład pracownik pracujący 13 lat w naszej firmie – od 1 lutego 2017 r. podniesienie stawki zasadniczej o 10%; 5% za pierwsze 5 lat i 5% za drugie 5 lat).

II W A R I A N T

 1. Podniesienie stawki zasadniczej o 200 zł

 2. Premia za dyspozycyjność 200 zł miesięcznie

 3. Premia Lojalnościowa – progresywna – po 5 latach pracy
  w Gedia Poland Sp. z o.o. podniesienie stawki zasadniczej
  o 3%, po 10 latach pracy o kolejne 4%, po 15 latach pracy o kolejne 5% itd. – podniesienie stawki zasadniczej tak jak w wariancie I, czyli począwszy od 1 lutego 2017 r. pracownikom spełniającym kryteria. (przykład, pracownik pracujący w naszej firmie 13 lat od 1 lutego 2017 r. podniesienie stawki zasadniczej o 7 %; 3% za pierwsze 5 lat i 4% za kolejne 5 lat).

Następne spotkanie odbędzie się prawdopodobnie w tym tygodniu.

Kolejne spotkanie dotyczące płac, odbędzie się w poniedziałek 23.05.2016 r.
o godz. 16.00.

Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej nr 04 – 023 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o. z wielkim niepokojem obserwuje spadek premii OEE na obszarze „Roboty – Spawalnia”.

Pomimo naszych sugestii zawartych w piśmie z dnia 29 kwietnia 2016 r., jak i uwagach przekazanych na spotkaniach z zarządem Gedia Poland Sp. z o.o. na ww. obszarze nadal widzimy sukcesywne obniżenie się wysokości premii OEE.

Co więcej, co też podkreślaliśmy na spotkaniach, wpływ na tak fatalny wynik OEE, mają duża fluktuacja pracowników oraz coraz większa liczba pracowników z firm zewnętrznych.

W naszej ocenie pracownicy działu „Roboty-Spawalnia” nie są winni zaistniałej sytuacji, a niestety to oni ponoszą koszty opieszałości kierownictwa naszej spółki.

Dlatego apelujemy, aby w trybie natychmiastowym wprowadzić działania, które sprawią, że pracownicy obszary „Roboty-Spawalnia” będą odpowiednio premiowani za swoją ciężką pracę.