OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wystosowaliśmy pismo do zarządu, w sprawie działu Kontroli Jakości.
Treść pisma umieszczona jest na naszych tablicach informacyjnych na terenie zakładu.

W dniu dzisiejszym wystosowaliśmy pismo do zarządu naszej spółki, w którym to piśmie poprosiliśmy o przedstawienie danych dotyczących wypracowanych stawek godzinowych premii OEE/LLE na wszystkich obszarach, w okresie od lipca 2015 r. do końca
stycznia 2016 r.

Otrzymaliśmy pismo od Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie przeprowadzonej kontroli na terenie naszego zakładu pracy.
Szczegóły umieszczone są na naszych tablicach informacyjnych.

25 stycznia br. w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
To regionalna instytucja dialogu społecznego w Polsce, która zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego.
Akty powołania wręczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Skład Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego:

Przedstawiciele strony samorządowej:
– Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego,
– Krzysztof Kaliszuk – Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra,
– Bartłomiej Bartczak – Burmistrz Gubina, członek Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

Przedstawiciele strony pracowników:
– Bogusława Kornowicz – Forum Związków Zawodowych,
– Marlena Rutkowska-Wyrębska – Forum Związków Zawodowych,
– Ksawery Topczewski – Forum Związków Zawodowych,
– Dariusz Mieczyński – Forum Związków Zawodowych,
– Waldemar Rusakiewicz – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
– Krzysztof Gonerski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
– Maciej Jankowski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
– Bogusław Motowidełko – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
– Monika Bocian – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
– Bożena Mania – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
Dariusz Konrad – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
– Leszek Grześko – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Przedstawiciele strony pracodawców:
– Janusz Jasiński – Konfederacja Lewiatan,
– Jerzy Kotarski – Konfederacja Lewiatan,
– Maria Jolanta Wegner – Konfederacja Lewiatan,
– Artur Malec – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
– Krzysztof Częstochowski – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
– Violetta Panasiuk-Strzyżewska – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
– Edward Markiewicz – Związek Pracodawców Business Centre Club,
– Szymon Tamborski – Związek Pracodawców Business Centre Club,
– Józef Słowikowski – Związek Pracodawców Business Centre Club,
– Krzysztof Hnat – Związek Rzemiosła Polskiego,
– Stanisław Koleśnik – Związek Rzemiosła Polskiego,
– Stefan Tomczak – Związek Rzemiosła Polskiego.

Przedstawiciele strony rządowej:
– Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski,
– Waldemar Gredka – Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
– Maria Brygida Grzybowicz – Starszy Inspektor Wojewódzki w Biurze Wojewody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Gratulujemy powołania do Rady, przewodniczącemu Naszej Organizacji.

W imieniu pracowników działu „Prasy Korbowe”, wystosowaliśmy pismo do zarządu Naszej Spółki, w którym piszemy: „Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej
nr 04 – 023 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o. zwraca się z prośbą
o zbadanie wydatku energetycznego podczas produkcji detali 420193303 i 420193403.
W naszej ocenie, jak i ocenie pracowników produkujących wyżej wymienione detale,
praca podczas produkcji jest bardzo wyczerpująca, a co za tym idzie, powinni oni otrzymywać posiłek regeneracyjny.”.