OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

W dniu dzisiejszym wystąpiliśmy do zarządu naszej firmy z oficjalnym pismem dotyczącym wideomonitoringu.
Treść pisma wywieszona jest na naszych tablicach, na terenie zakładu pracy.

Przypominamy, że pracownicy którzy w I kwartale 2016 r. chcą skorzystać
z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do aktywności kulturalno – oświatowej, bądź sportowo – rekreacyjnej, do dnia 5 grudnia 2015 r. powinni złożyć w dziale kadr Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS Gedia Poland Sp. z o.o. .

Związki zawodowe działające na terenie Gedia Poland Sp. z o.o. zaproponowały, aby w okresie „mikołajek”wypłacić zapomogi dla potrzebujących rodzin na każde dziecko według zasad:

 • dla rodzin z I progu – 150 zł. brutto na każde dziecko

 • dla rodzin z II progu – 140 zł. brutto na każde dziecko

 • dla rodzin z III progu – 130 zł. brutto na każde dziecko

 • dla rodzin z IV progu – 120 zł. brutto na każde dziecko

Analogicznie związki zawodowe zaproponowały, aby w okresie wzmożonych wydatków związanych ze Świętami Bożego Narodzenia wypłacić zapomogi dla potrzebujących pracowników według zasad:

 • dla pracownika z I progu – 820 zł. brutto

 • dla pracownika z II progu – 550 zł. brutto

 • dla pracownika z III progu 360 zł. brutto

 • dla pracownika z IV progu 240 zł. brutto

Zarząd Gedia Poland Sp. z o.o przychylił się do propozycji związków.

Jednocześnie zarząd Gedia Poland Sp. z o.o. oraz działające na jej terenie organizacje związkowe zgodnie wskazują na kilka warunków, które są niezbędne, a co do terminów nieprzekraczalne:

 1. Oświadczenia składane są do 30.11.2015
 2. Świadczenia dedykowane są do osób, które w grudniu 2015 są naszymi pracownikami,
  ponieważ obie okoliczności ich wypłaty zachodzą właśnie w tym miesiącu
 3. W przypadku „mikołajek” odnosimy się do dzieci z roczników od 1999 do 2014.
 4. W razie pytań i wątpliwości odsyłamy do Regulaminu Zasad Wykorzystania ZFŚS.

W dniu dzisiejszym, na terenie naszego zakładu pracy, odbyła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

O wynikach kontroli poinformujemy po otrzymaniu odpowiedzi na nasze zawiadomienie od Inspektora PIP.

Wczoraj wystosowaliśmy pismo do zarządu Naszej Firmy.
Pismo dotyczy tematu szatni pracowniczych na terenie naszego przedsiębiorstwa.
Treść pisma umieszczona jest na naszych tablicach na terenie zakładu pracy.