Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Kajetan Januchowski – wnuczek członka naszej organizacji związkowej.

Nr księgowy 4503

Data urodzenia Kajetan (22 listopada 2021)

Miejscowość Polkowice

Region Województwo dolnośląskie

Schorzenie Kajetan (Zespół neurorozwojowy związany z globalnym opóźnieniem rozwoju i zaburzonym rozwojem poznawczym, uwarunkowany heterozygotycznym wariantem pochodzenia de novo w genie TRPM3)

 

Apel

Kajetan urodził się w listopadzie 2021 roku. Od narodzin nie lubił leżeć na brzuszku. Około 4. miesiąca życia okazało się, że ma obniżone napięcie mięśniowe, więc rozpoczęliśmy rehabilitację. Kiedy miał 10 miesięcy, nadal nie rozwijał się tak jak jego rówieśnicy, dlatego rozpoczęto diagnostykę. Po 13 miesiącach licznych badań i konsultacji z neurologami, specjalistami od chorób metabolicznych i genetycznych, dowiedzieliśmy się, że Kajetan cierpi na ultra rzadką chorobę genetyczną związaną z mutacją genu TRPM3. Na całym świecie jest tylko 9 dzieci z tą chorobą, a w Polsce Kajetan jest drugim. Jest to mutacja de novo, nie odziedziczona, która odpowiada za neurorozwojowe zaburzenia z hipotonią, charakteryzujące się globalnym opóźnieniem rozwoju, w tym opóźnieniem rozwoju ruchowego – opóźnionym chodem lub jego brakiem – oraz opóźnionym rozwojem intelektualnym.

Nie istnieje lekarstwo na tę chorobę, ale dzięki intensywnej rehabilitacji i specjalistycznemu sprzętowi, Kajetan, mając około dwóch lat, zaczął samodzielnie siadać i przemieszczać się (skoki zajęcze), choć wciąż ma duże zaległości w sferze komunikacyjnej – nie mówi. Kajetan jest bardzo pogodnym i spokojnym dzieckiem.

Dlatego z całego serca prosimy Państwa o wsparcie finansowe, które pozwoli nam zrobić wszystko, aby Kajetan miał szansę na prawidłowy rozwój i szczęśliwą przyszłość.

Przekaż 1,5% podatku

W rozliczeniu PIT wpisz numer KRS Fundacji „Serca dla Maluszka”: 0000387207,
z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy „4503 Kajetan Januchowski”.

 

Przypominamy, że pracownicy którzy w I kwartale 2024 r. chcą skorzystać
z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do aktywności
kulturalno–oświatowej, bądź sportowo–rekreacyjnej do 5 grudnia 2023 r.
muszą złożyć w dziale kadr Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS Gedia Poland Sp. z o.o.

Pracownicy naszej spółki mogą składać wnioski o dofinansowanie między innymi do:

– karnety na mecze żużlowe Falubazu Zielona Góra

– karnetów na basen

– kartów Multisport Benefit

– karnetów na siłownie Gym4u

– voucherów do kina Cinema City

– biletów na sale zabaw dla dzieci

Odpowiadając na wiele pytań, jakie wpłynęło do naszej organizacji związkowej po ostatnim spotkaniu przedstawicieli naszego zarządu z zarządem Gedia Poland informujemy:

1.Na spotkaniu 2 czerwca br. zarząd Gedia Poland poinformował nas, że zarząd w Niemczech prosi pracowników naszej Spółki, aby regulacja naszych wynagrodzeń odbyła się od 1 lipca 2023 r. w zamian zarząd Gedia Poland obiecuje dla naszej załogi bonus.
Stąd nasza propozycja regulacji od 1 lipca 2023 r. Ponadto uwzględniając prośbę zarządu Grupy Gedia zaproponowaliśmy, aby cześć naszej regulacji przenieść na styczeń 2024 r, Dodatkowo zgodnie z Porozumieniem Płacowym z 2022 r. ww. Porozumienie reguluje wynagrodzenia pracowników Spółki Gedia Poland na okres do 30 czerwca 2023 r. To znaczy do 30 czerwca 2023 r. nasz związek zawodowy nie może wnosić roszczeń płacowych. Dopiero od 1 lipca 2023 r. nasza organizacja związkowa może wnosić roszczenia dotyczące podniesienia wynagrodzeń pracowników naszego przedsiębiorstwa.

2.Na początku spotkania 7 czerwca br. zarząd Gedia Poland przedstawił swoją „nową” ofertę, zgodnie z którą proponują podpisanie Porozumienia na 12 miesięcy od 1 lipca br. podnosząc stawkę zasadniczą i premię wyrobieniową o 11,7% oraz podniesienie premii stażowej wypłacanej jednorazowo w grudniu o 50%. Usłyszeliśmy, że jakby co,
to ewentualnie możemy spotkać się w styczniu 2024 r. i możemy porozmawiać
o ewentualnej regulacji.

Zaznaczamy, że Porozumienie ma być na 12 miesięcy, co w styczniu 2024 r. sprowadza naszą pozycję negocjacyjną do zera. Możemy się spotkać i to by było na tyle. Przypominamy, że w roku ubiegłym w związku z galopująca inflacją poprosiliśmy zarząd Gedia Poland o wypłacenie w grudniu 2022 r. podwójnej premii stażowej, wtedy usłyszeliśmy, że firmy na to nie stać. W naszym przekonaniu, podobnie wyglądałyby rozmowy w styczniu 2024 r.

3. Zarząd Gedia Poland od momentu rozpoczęcia negocjacji nawołuje do znalezienia kompromisu i rzetelnego podejścia do tematu. A fakty są takie, że 25 kwietnia 2023 r. zarząd Gedia Poland przedstawił propozycję podniesienia stawki zasadniczej o 11,7%.
Po 43 dniach (7 czerwca br.) zarząd Gedia Poland wychodzi z propozycją podniesienia stawki zasadniczej o 11.7% w między czasie dodając 11,7% do premii tzw. Wyrobieniowej (około 40 zł brutto), którą otrzymują pracownicy produkcji i okołoprodukcyjni. Dodatkowo proponując zamknięcie nam możliwości negocjacji na
12 miesięcy.

Natomiast w tym okresie czasu nasza organizacja związkowa proponowała pięć różnych rozwiązań, które miały za zadanie znalezienie kompromisu i podpisanie Porozumienia. Jak się dowiedzieliśmy, każda z nich byłą zła.

4. W komunikatach do załogi zarząd Gedia Poland przedstawia świetlaną przyszłość naszej Spółki, szkoda że w rozmowach z nami słyszymy, że różnica 2,3%, która dodatkowo miałaby wejść za sześć miesięcy, miałby według zarządu Gedia Poland zrujnować nasze przedsiębiorstwo.

5. Na koniec HIT!!!

W ostatnim komunikacje zarządu Gedia Poland z 7 czerwca br. czytamy między innymi:
„…..wychodząc naprzeciw Naszej Załodze, Zarząd Spółki rozpatruje podjęcie działań, aby od 01.07.2023 podnieść wynagrodzenia naszej załodze albo jednostronnie albo w porozumieniu z pozostałymi dwoma organizacjami związkowymi”.

3 lipca br. powiemy modne ostatnio w polityce słowo – SPRAWDZAM.

Na dzisiejszym spotkaniu przedstawicieli naszej organizacji związkowej
z zarządem Gedia Poland  w sprawie podniesienia naszych wynagrodzeń zakończyło się tak jak poprzednie spotkania, czyli brakiem wypracowanego Porozumienia.

Przedstawiliśmy kolejną propozycję Porozumienia, a mianowicie:  

– od 1 lipca br. podnieść wynagrodzenia zasadnicze o 12% oraz od 1 stycznia 2024 r. o kolejne 2,5 %

– podniesienie premii stażowej wypłacanej w grudniu o 50% (według propozycji zarządu Gedia Poland)

Zarząd Gedia Poland nie przychylił się do naszej propozycji,
w zamian zaproponował:

–  od 1 lipca br. podnieść wynagrodzenia zasadnicze o 12,2%

– od 1 lipca br. podnieść premię wyrobieniową o 12,2%

– podniesienie premii stażowej wypłacanej w grudniu o 50%

 

Na taką propozycję nie zgodził się zarząd naszej organizacji związkowej.

Po raz kolejny spotkaliśmy się z zarządem Gedia Poland w sprawie podwyżek naszych wynagrodzeń.

Zarząd Gedia Poland twierdzi, iż naszej Spółki nie stać na podwyższenie wynagrodzeń powyżej ich propozycji. Usłyszeliśmy, że większość pracowników naszego przedsiębiorstwa popiera propozycję zarządu Gedia Poland i wręcz domaga się podpisania przez naszą organizację związkową Porozumienia.

Zarząd Gedia Poland przypomniał nam, że nasza Spółka jest częścią Grupy Gedia i wynik finansowy naszej Spółki nie jest podstawą do większych roszczeń, ponieważ dla właścicieli liczy się wynik całej Grupy a nie pojedynczych Spółek. Dlatego mając na uwadze powyższe, zarząd naszej organizacji rozważa podjęcie próby powołania Europejskiej Rady Zakładowej. Na tej płaszczyźnie moglibyśmy rozmawiać w większym gronie o  sytuacji w naszej Spółce.

Od początku negocjacji słyszymy od zarządu Gedia Poland, iż musimy szukać kompromisu. Tylko, że kompromis według zarządu Gedia Poland ma polegać na tym, że musimy zgodzić się na zaproponowaną przez nich formę Porozumienia.

Mając na uwadze wiele czynników, zaproponowaliśmy kolejne rozwiązanie, które mogłoby zbliżyć nas do kompromisu. Proponujemy, aby w Porozumieniu znalazł się zapis mówiący o tym, że w przypadku gdy średnia inflacja za 2023 r. wyniosłaby więcej niż zapis naszego Porozumienia, od 1 stycznia 2024 r. podniesione będą nasze stawki zasadnicze o tę różnicę.

Kolejne spotkanie odbędzie się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.