WALNE ZGROMADZENIE

10 marca 2018 r. o godz. 15.30 w hotelu PLATANOVA ( obok parku Krasnala )
rozpocznie się Walne Zgromadzenie Członków
Organizacji Zakładowej nr 04- 023 OPZZ „Konfederacja Pracy”
w Gedia Poland Sp. z o.o.

Zapraszamy wszystkich członków naszej organizacji oraz pracowników naszej spółki, którzy chcieliby przyłączyć się do nas, do uczestnictwa w zebraniu.
Podczas zebrania zarząd przedstawi plan działań naszego związku
na najbliższy rok.

Po Walnym Zgromadzeniu od godz. 17.00 odbędą się
II Otwarte Mistrzostwa Naszej Organizacji w kręglach.

Przypominamy, że pracownicy którzy w II kwartale 2018 r. chcą skorzystać
z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do aktywności kulturalno – oświatowej, bądź sportowo – rekreacyjnej do 5 marca 2018 r. muszą złożyć w dziale kadr Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS Gedia Poland Sp. z o.o. .

Pracownicy naszej spółki mogą składać wnioski o dofinansowanie między innymi do karnetów:

– karnety na żużel – Falubaz Zielona Góra

– karnety na basen w Zielonej Górze

– sauna Relaks

– siłownia Gym4u

– vouchery do kina Cinema City

– sala zabaw dla dzieci

Dzisiaj rozpoczęliśmy negocjacje placowe 2018 r.

Na spotkaniu przedstawiliśmy naszą propozycję długofalowego rozwiązania regulacji płac.

Proponujemy, aby tegoroczne Porozumienie gwarantowało wszystkim pracownikom naszej spółki, podniesienie wynagrodzeń w najbliższych trzech latach.

Na następnym spotkaniu, które wstępnie ma się odbyć za dwa tygodnie, zarząd Gedia Poland odniesie się do naszej propozycji.

W czwartek 15 lutego 2018 r.  o godz. 15.00 rozpoczynamy tegoroczne negocjacje dotyczące podwyżek naszych wynagrodzeń.

Po spotkaniu poinformujemy naszych członków o jego przebiegu.

W piątek 2 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie zarządu naszej organizacji
z zarządem Gedia Poland. Spotkanie dotyczyło bieżących tematów pracowników naszej spółki. Na spotkaniu wspólnie ustaliliśmy, iż negocjacje płacowe
w naszym przedsiębiorstwie rozpoczną się w połowie lutego 2018 r.