Czy uważasz, że związki zawodowe powinny walczyć o podwyżki tylko dla swoich członków?

Loading ... Loading ...

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Podpisaliśmy porozumienie z zarządem Gedia Poland Sp. z o.o. w myśl którego:

I. Od dnia 01.12.2017 do stawki zasadniczej tej części załogi, która dnia 30.11.2017 premiowana jest dwoma ruchomymi składnikami wynagrodzenia włącza się:

1. premię motywacyjną:

1.1 danego pracownika w wysokości podstawowej wynikającej z zapisów Regulaminu Wynagradzania Gedia Poland Sp. z .o.o.

1.2 w przypadku liderów dotychczasowa premia UPM (tzw. motywacyjna) włączona zostaje w 50% jej wysokości w dacie 30.11.2017 do stawki zasadniczej, a 50% do dodatku funkcyjnego.

1.3 uznaniową premię motywacyjną zwaną w skrócie „UPM” wykreśla się z dniem 30.11.2017 z § 6, § 7, § 8 i wszystkich pozostałych postanowień w/w Regulaminu oraz innych dokumentów.

2. kwotę 340 złotych brutto z premii OEE (tzw. wyrobieniowej) i jej pochodnych, przez co dotychczasowe tabele premii OEE i pochodne zostają zmienione na czas nieokreślony z przedziału od 0,00 zł do 4,02 zł na nowy przedział od 0,00 zł do 2,01 złotych.

2.1 W przypadku koordynatorów technicznych i ustawiaczy dopasowanie stawki zasadniczej nastąpi na mocy porozumienia zmieniającego z zachowaniem dotychczasowego poziomu wynagrodzenia.

II. Dodatki za systemy zmianowe opisane w § 6 Regulaminu Wynagradzania pozostaną kwotowo zachowane u każdego pracownika na niezmienionym poziomie, ponieważ po zmianie wysokości stawek zasadniczych modyfikacji ulegnie sposób ich naliczania.

Dodatek za cztery brygady wylicza się według zasady: stawka zasadnicza minus 540 zł (200 zł premia motywacyjna + 340 zł z OEE) dzielona przez 21 (średnia ilość dni roboczych w roku) i mnożona przez 5, ale nie mniej niż 400 zł brutto.

Dodatek za pracę w systemie zmianowym obejmującym grafikiem pracę z dodatkowym dniem wolnym od pracy innym niż sobota wylicza się według zasady: stawka zasadnicza minus 540 zł dzielona przez 21 (średnia ilość dni roboczych w roku) i mnożona przez 2,5 ale nie mniej niż 200 zł brutto.

Obowiązywanie Porozumienia z 27.01.2017 w sprawie poszerzenia zakresu absencji uprawniających do otrzymania nagrody za dyspozycyjność o każdy pierwszy dzień urlopu na żądanie w danym kwartale roku kalendarzowego przedłuża się bezterminowo.

Dzisiaj wystosowaliśmy pismo do zarządu Gedia Poland, w którym to piśmie stanowczo zaprotestowaliśmy przeciwko kontrolowaniu szafek pracowniczych.

Treść pisma umieściliśmy na naszych tablica na terenie naszej spółki.

Zarząd naszej organizacji prowadzi rozmowy z zarządem Gedia Poland na temat zmiany struktury wynagradzania dla pracowników naszej firmy, otrzymujących premię motywacyjną i tak zwaną premię wyrobieniową.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeszcze w tym miesiącu nastąpi zmiana struktury wynagrodzenia dla ww. pracowników.

O szczegółach będziemy informowali na naszej stronie internetowej.

 

Od 2 listopada 2017 r. funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Gedia Poland przejął Remigiusz Wojtuściszyn.

Dotychczasowy ZSIP Stefan Petelicki, pod koniec roku odchodzi na zasłużoną emeryturę.
Chcielibyśmy bardzo podziękować Stefanowi za wiele lat dobrej współpracy z nami oraz wkładu i zaangażowania, jakie włożył w proces podnoszenia higieny i bezpieczeństwa pracy na terenie naszej firmy.
Życzymy dużo szczęścia i odpoczynku na nowej drodze życia.

Remkowi gratulujemy wyboru i życzymy równie udanej pracy na rzecz Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy w Gedia Poland.

Wystąpiliśmy do zarządu Gedia Poland z wnioskiem o przekazanie nam wyników osiąganych poziomów OEE oraz wysokości wypłacanej premii OEE za ostatnie sześć miesięcy na wszystkich wydziałach naszej firmy.

Po otrzymaniu odpowiedzi będziemy analizować wyniki i wspólnie
z zarządem Gedia Poland będziemy szukali rozwiązań korzystnych dla pracowników naszej spółki.


Notice: Undefined index: rel in /home/opzz/domains/opzzkpgedia.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.php on line 113

Notice: Undefined index: loop in /home/opzz/domains/opzzkpgedia.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.php on line 121

Notice: Undefined index: loop in /home/opzz/domains/opzzkpgedia.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.php on line 121

Notice: Undefined index: scrolling in /home/opzz/domains/opzzkpgedia.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.php on line 129

Notice: Undefined index: scrolling in /home/opzz/domains/opzzkpgedia.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.php on line 129

Notice: Undefined index: esc_key in /home/opzz/domains/opzzkpgedia.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.php on line 130

Notice: Undefined index: esc_key in /home/opzz/domains/opzzkpgedia.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.php on line 130

Notice: Undefined index: arrow_key in /home/opzz/domains/opzzkpgedia.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.php on line 131

Notice: Undefined index: arrow_key in /home/opzz/domains/opzzkpgedia.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.php on line 131

Notice: Undefined index: top in /home/opzz/domains/opzzkpgedia.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.php on line 132

Notice: Undefined index: top in /home/opzz/domains/opzzkpgedia.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.php on line 132

Notice: Undefined index: right in /home/opzz/domains/opzzkpgedia.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.php on line 133

Notice: Undefined index: right in /home/opzz/domains/opzzkpgedia.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.php on line 133

Notice: Undefined index: bottom in /home/opzz/domains/opzzkpgedia.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.php on line 134

Notice: Undefined index: bottom in /home/opzz/domains/opzzkpgedia.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.php on line 134

Notice: Undefined index: left in /home/opzz/domains/opzzkpgedia.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.php on line 135

Notice: Undefined index: left in /home/opzz/domains/opzzkpgedia.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.php on line 135

Notice: Undefined index: fixed in /home/opzz/domains/opzzkpgedia.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.php on line 136