OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 603 289 676
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Po spotkaniach, jakie w zeszłym tygodniu odbył Dyrektor z częścią załogi, spłynęło na nasza skrzynkę email wiele pytań dotyczących propozycji Naszej organizacji.

Dziwimy się, że po trzech miesiącach negocjacji, Dyrektor nie był stanie odpowiedzieć pracownikom Naszej Spółki, jakie propozycje przedstawiła strona związkowa.

Informujemy, że ostatnie nasze propozycje, jakie przedstawiliśmy Dyrektorowi
i poinformowaliśmy o gotowości podpisania porozumienia to:

- 0,9 % stawki zasadniczej + 130 zł. brutto,

lub

- 1,5 % stawki zasadniczej + 100 zł brutto.

W związku z tym, iż nie udało nam się osiągną porozumienia w miesiącu wrześniu, informowaliśmy Dyrektora, że w porozumieniu musi być zamieszczona klauzula mówiąca o tym, że za miesiąc wrzesień 2014 r. i ewentualnie kolejne miesiące gdyby nie udało się osiągnąć porozumienia, każdy uprawniony pracownik Naszej Spółki otrzyma premią specjalną, jako rekompensatę podwyżki za dany miesiąc.

Kolejny termin spotkania, ma być ustalony po zakończeniu spotkań Dyrektora z załogą.

We wtorek po raz kolejny usiedliśmy z Dyrektorem do stołu, aby porozmawiać na temat podwyżki płac. Niestety ponad dwu godzinne spotkanie nie przyniosło praktycznie żadnych efektów.

Dyrektor w dalszym ciągu upiera się przy zaproponowanej przez siebie koncepcji.

Na wyraźny sprzeciw z naszej strony i informacji, że nie ma akceptacji społecznej dla tego rozwiązania, zarówno w formie przeprowadzenia podwyżki, jak i wysokości zaproponowanych stawek, Dyrektor stwierdził, iż większość pracowników Naszej Firmy nie ma pojęcia o sytuacji rynkowej w naszym otoczeniu i naszej branży. Zapowiedział, że w środę napisze obszerne wyjaśnienie skierowane do pracowników, w którym wyjaśni, dlaczego pracownicy Gedia Poland Sp. z o.o. powinni zaakceptować jego pomysł dotyczący podwyżek płac.

Termin kolejnego spotkania zostanie ustalony po zapoznaniu się załogi z pismem Dyrektor.

Zachęcamy do wzięcia udziału w nowej ankiecie, która znajduje się powyżej.

,,Nowa” propozycja Dyrektora dotycząca podwyżki płac pracowników zatrudnionych
w Naszej Firmie przed 1 stycznia 2014 r. dotyczy nie formy podwyżki, a podniesienia widełek procentowych.

Dyrektor zaproponował, aby do oceny, jaką przyznali przełożeni, każdy otrzymał dodatkowo 0,6%.

Czyli średnia ocena ma wynosić 3,1% stawki zasadniczej dla pracowników produkcji
i 2,2 % dla pracowników nie produkcyjnych.

Na takie rozwiązanie, na obecną chwilę nie ma zgody zarządu Naszej Organizacji.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na wtorek 07.10.2014 r.

Mimo ustaleń, nie otrzymaliśmy „nowej” propozycji podwyżki płac.

Propozycję mamy usłyszeć podczas dzisiejszego spotkania,

które odbędzie się o godzinie 15.30.