OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 603 289 676
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Koleżanki i Koledzy

 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych konsekwentnie zwraca uwagę władzy
i społeczeństwa na problem nadużywania w Polsce umów czasowych. Inicjowaliśmy w tym zakresie wiele debat z przedstawicielem władz, pracodawcami oraz w mediach.

Dziennik Gazeta Prawna z dnia 14 lipca br. zamieszcza cykl artykułów w tej sprawie
z cytowaniem stanowiska OPZZ oraz danymi statystycznymi dotyczącymi skali zjawiska. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy pokazują, że ponad 13% umów terminowych zawartych jest na czas przekraczający 5 lat, a nieprawidłowe sporządzenie umowy terminowej dotyczy aż 41% skontrolowanych przypadków.

OPZZ wielokrotnie wskazywał, że umowy terminowe stosuje się w sprzeczności z ich przeznaczeniem. Miały służyć do zatrudniania w razie przejściowej potrzeby na dany etat, a stały się sposobem na obchodzenie prawa.

OPZZ złożył, za pośrednictwem Klubu Poselskiego SLD projekt zmian w Kodeksie Pracy ograniczający nadużywanie umów okresowych.

Kolejną nieprawidłowością jest zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Jedną z przyczyn jest obejście konieczności wypłacania pracownikowi płacy minimalnej. Coraz częściej, w tym z naszej inicjatywy, w mediach prowadzona jest dyskusja o zaniżaniu wynagrodzeń pracowników do stawki dwóch z ośmiu złotych za godzinę. Z tego względu  OPZZ za pośrednictwem Klubu Parlamentarnego SLD złożył w Sejmie projekt ustawy o minimalnej stawce godzinowej niezależnie od formy zatrudnienia.

Obydwa cytowane powyżej projekty zostały już złożone w Sejmie, ale należy o nich jak najszerzej informować oraz budować wokół nich poparcie społeczne.

Formą upowszechnienia jest inicjatywa 3xTAK. Polega na informowaniu o wyżej wymienionych projektach oraz zbieraniu podpisów pod projektem podniesienia najniższych emerytur.

Przedsięwzięcie 3xTAK jest przykładem wspólnej programowej współpracy OPZZ i SLD. Podejmuje też niezwykle istotne dla tysiącu Polek i Polaków sprawy. Rząd obiecuje ich rozwiązanie od kilku lat, jednak wiele wskazuje na to, że bez nacisku społecznego nie zostaną podjęte zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Listy poparcia znajdują się w naszym biurze.

Zapraszamy do wzięcia udziału w inicjatywie.

Z przyczyn obiektywnych, rozpoczęcie negocjacji płacowych przełożone zostało
na przyszły tydzień.

O terminie spotkania poinformujemy na naszej stronie.

Pod koniec miesiąca, 23 lipca o godzinie 15.00 rozpoczynamy negocjacje placowe.
Ustalenia obowiązywać będą od 1 września 2014 r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi tegorocznych podwyżek płac, przypominamy, że porozumienie płacowe pomiędzy związkami zawodowymi działającymi na terenie Gedia Poland Sp. z o.o. a Zarządem Gedia
Poland Sp. z o.o. obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2014 r.
Zgodnie z treścią tego porozumienia, kolejne porozumienie obowiązywać będzie
do 30 czerwca 2015 r.

Przypominamy, że zgodnie z § 9 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, pracownicy chcący skorzystać z dofinansowania aktywności kulturalno-oświatowej bądź sportowo-rekreacyjnej, w trzecim kwartale 2014 r. muszą do dnia 5 czerwca 2014 r. złożyć w dziale kadr załącznik nr 4 w/w Regulaminu.

Aby zaistniała możliwość dofinansowania karnetów, wejściówek muszą być spełnione warunki określone w § 9 pkt. 3 który mówi: „Do rozpoczęcia współpracy z dana placówką wymagana jest minimalna ilość 20 pracowników, a warunkiem kontynuacji w kolejnych kwartałach jest utrzymanie minimum 10 pracowników”.

Każdy z pracowników może skorzystać z dowolnej ilości dofinansowań w danym kwartale.

Jedynym ograniczeniem jest kwota dofinansowania, jaką pracownik może, w zależności od sytuacji rodzinnej, otrzymać w danym kwartale. Tabela, która określa wysokość dofinansowania również zawiera załącznik nr 4 Regulaminu o ZFŚŚ.

Pracownicy Gedia Poland Sp. z o.o. mogą skorzystać z dofinansowań między innymi do wejściówek:

- Teatr Lubuski w Zielonej Górze,

- Karnety na basen w Zielonej Górze

- Siłownie,

- Zumba,

- Sala zabaw dla dzieci „Park Krasnala”,

oraz innych placówek znajdujących się w naszym regionie.