OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 603 289 676
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Na wtorek 16 września 2014 r. na godz. 16.30 zostaliśmy zaproszeni,
aby kontynuować rozmowy dotyczące podwyżek płac.

W odpowiedzi na wiele e-mail, jakie otrzymaliśmy w ostatnich dniach informujemy,
że w ostatniej informacji umieszczonej na naszej stronie internetowej nie ma nigdzie napisane, że Nasza Organizacja wyraziła zgodę na propozycję Dyrektora dotyczącą podwyżek płac.

Napisane natomiast jest, że jest to propozycja Dyrektora.

Nowe spotkanie-nowa propozycja.
Tak najprościej można określić nasze spotkanie z Dyrektorem dotyczące podwyżek płac.

Dyrektor zaproponował, aby o wysokości podwyżki każdego pracownika decydował bezpośredni przełożony. Dodatkowo proponowana kwota weryfikowana byłaby przez kierowników działów.
W praktyce miałoby to wyglądać następująco. Lider otrzymuje określona pulę pieniędzy do podziału (kwota bazowa pomnożona o liczbę pracowników „uprawnionych” do otrzymania podwyżki). Proponuje każdemu pracownikowi podniesienie stawki zasadniczej, a jego propozycje weryfikuje kierownik działu. Według Dyrektora weryfikacja ta miałaby zapobiec niesprawiedliwej ocenie pracownika.
Podobne zasady miałyby obowiązywać w obszarach poza produkcyjnych. Bezpośredni przełożony proponuje podwyżkę, a kierownik komórki to weryfikuje.

Proponowana przez Dyrektora kwota bazowa to 60 zł. brutto.
Zgodnie z propozycją, minimalna kwota, jaką każdy pracownik musi otrzymać to 30 zł. Maksymalna kwota podwyżki nie może przekraczać 4 % płacy zasadniczej pracownika.

Przy rekordowych obrotach, jakie notuje Nasza Spółka, o czym wspominał Dyrektor
w wywiadzie dla lokalnej prasy, kwoty te wydają się jakby „troszeczkę” za niskie.

Kolejne spotkanie dotyczące podwyżki płac najprawdopodobniej odbędzie się
w piątek 12 września.

Kolejne spotkanie dotyczące podwyżek płac

odbędzie się w poniedziałek 8 września o godz. 15.30.

O szczegółach spotkania poinformujemy na naszej stronie.

Wydaje się, że wczorajsze spotkanie w minimalny sposób przybliżyło nas do podpisania porozumienia. Dyrektor zrezygnował z pomysłu wypłaty jednorazowej premii w dniu
31 maja 2015 r.

Zaproponował natomiast, aby każdy pracownik Naszej Spółki zatrudniony przed
1 stycznia 2014 r. otrzymał podwyżkę w wysokości 0,9% wynagrodzenia, dodatkowo
1% stawki zasadniczej. Całość nie mniej niż 50 zł.

Nasza organizacja skłania się do podobnego rozwiązania, jednak zaproponowane wysokości są zdecydowanie za niskie.

Kolejne spotkanie odbędzie się w najbliższych dniach.

O terminie spotkania poinformujemy na naszej stronie.