Loading ... Loading ...

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

 

Zarząd Organizacji Zakładowej nr 04-023 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland proponuje, aby w ramach podwyżek w nadchodzącym roku:

I. Od 1 maja 2023 r. podnieść wynagrodzenie zasadnicze wszystkich pracowników Gedia Poland Sp. z o.o. o 1400 zł brutto.

II. Podniesienie nagrody stażowej w 2023 r. i kolejnych latach według zasad:

  1. Osoby, które 30 listopada bieżącego roku legitymują się 6-miesięcznym nieprzerwanym stażem pracy w Gedia Poland Sp. z o.o. – otrzymują jednorazowo 500 zł.
  2. Osoby, 30 listopada danego roku legitymują się co najmniej 12-miesięcznym,
    ale nie dłuższym niż pięcioletnim nieprzerwanym stażem pracy w Gedia Poland Sp. z o.o. – otrzymują jednorazowo 2000 zł.
  3. Osoby, które 30 listopada danego roku legitymują się dłuższym niż pięcioletnim nieprzerwanym stażem pracy w Gedia Poland Sp. z o.o. – otrzymują jednorazowo 3000 zł.

 

Wnosimy o zaproponowanie terminu rozpoczęcia negocjacji płacowych.

Organizacje związkowe działające na terenie Gedia Poland informują,
że 28-29 marca 2023 r. przeprowadzone zostaną wybory do
ZAKŁADOWEJ SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY w Gedia Poland Sp. z o.o..

Kandydatów na Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy
w Gedia Poland Sp. z o.o. można zgłaszać do 24 marca 2023 r. u przedstawicieli związków zawodowych działających na terenie  naszego przedsiębiorstwa.

Regulamin wyborów ZSIP dostępny jest w biurze naszej organizacji związkowej.

 

Organizacje związkowe działające na terenie Gedia Poland Sp. z o.o. proponują wypłatę świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w okresie wzmożonych wydatków związanych ze Świętami Wielkanocnymi według następujących zasad:

Pracownicy o dochodach brutto na osobę w rodzinie (zgodnie z obowiązującymi oświadczeniami):

Do 1000 zł – kwota 750 zł.

Od 1001 do 2500 – kwota 650 zł.

Od 2501 do 3500 – kwota 600 zł.

Powyżej 3501 – kwota 550 zł.

Świadczenie wypłacane na podstawie wniosków, które pracownicy powinni złożyć
w terminie do 27 marca 2023 r.

Zarząd Organizacji Zakładowej nr 04-023 OPZZ „Konfederacja Pracy”
w Gedia Poland informuje, że 25 marca 2023 r. o godzinie 16.00
w hotelu Nadodrzański Dwór w Nowej Soli
rozpocznie się Walne Zgromadzenie naszej organizacji związkowej.

 

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia około godz. 18.00  zapraszamy wszystkich pracowników naszego przedsiębiorstwa na
VII Otwarte Mistrzostwa
Organizacji Zakładowej
nr 04-023 OPZZ „Konfederacja Pracy”
w Gedia Poland Sp. z o.o. w kręglach.

Mistrzostwa odbędą się 25 marca 2023 r.
od godz. 18.00 do 23.00
w restauracji Nadodrzański Dwór w Nowej Soli (koło Parku Krasnala).
To będzie doskonała okazja do wspólnej zabawy, integracji i rozmów.

 

Członkowie naszej organizacji związkowej
mają zagwarantowany poczęstunek.

 

 

Za 2022 rok po raz pierwszy masz możliwość odliczenia od dochodu składek,
które opłacasz na związki zawodowe.

Jeżeli wpłaty dokonujesz bezpośrednio na rachunek związku, wystarczy,
że posiadasz dowód wpłaty.

Jeżeli zapłaty składek w Twoim imieniu dokonuje pracodawca, to on ma obowiązek w informacji PIT-11 wykazać, jakie kwoty przekazał na rzecz związku.

Jeżeli wpłacasz składkę w biurze związku, wystarczy, że posiadasz dowody wpłaty.

Za cały rok masz prawo odliczyć do 500 zł.

Jednak pamiętaj, że możesz odliczyć jedynie faktycznie poniesione koszty.

Odliczenia dokonuje się w pozycji 37 i 38 (współmałżonek) w Załączniku 0 do PIT.

Przykład:
Na związek wpłacam 15 zł co miesiąc.

12 miesięcy X 15 zł = 180 zł

Mogę odliczyć 180 zł od dochodu.

W Załączniku 0 w poz. 37 wpisujesz 180 zł.